Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 28/11/22  Đường dây nóng  1066
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (TỪ 28/11 ĐẾN 04/12/2022)
 26/11/22  Đường dây nóng  1385
Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ hàng đầu, là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
 24/11/22  GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  880
Thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-PGDĐT của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì. Sáng ngày 24/11/2022,  Trường MN 1-6 phối hợp với trường MN Cổ Đô đại diện cho khối các trường mầm non trong toàn huyện Ba Vì tổ chức kiến tập chuyên đề về công tác giáo dục “Phát triển chương trình giáo dục nhà ...
 21/11/22  Đường dây nóng  2071
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (TỪ 21/10 ĐẾN 27/10/2022)
 17/11/22  Giới thiệu  2278
TÁC PHẨM "NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHÚ PHƯƠNG
 15/11/22  Giới thiệu  2411
TÁC PHẨM "NGHỀ CAO QUÝ NHẤT"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG
 14/11/22  TIN TỨC  2254
TÁC PHẨM "NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG"- CUỘC THI "THẦY CÔ TRONG MẮT EM"- HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHÚ CHÂU