Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 26/01/18  Bản tin trường  325
Xây dựng Môi trường lấy trẻ làm trung tâm là một việc làm rất cần thiết giúp trẻ được "Học mà chơi, chơi mà học" từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách.
 26/01/18  Bản tin trường  91
Kết quả nhà trường đã chọn được 3 giáo viên đạt giải nhất tham gia cấp huyện đó là cô giáo: Hà Thị Phương, Chu Thị Hảo, Nguyễn Thị Lương.
 29/06/17  Bản tin trường  121
Ngày 30 tháng 05 năm 2017 trường Mầm non Thụy An tổ chức Lễ bế Giảng năm học 2016 - 2017.