Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Một số hình ảnh Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019 - 2020