Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Một số hình ảnh giải bóng đá nữ CBGVNV Tiểu khu 7