Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)