Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Đó là đích mà nhà trường luôn phấn đấu. Vì vậy Trường MN Thụy An  luôn coi trọng về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường MN Thụy An xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

 Hàng năm nhà trường luôn tạo điều kiện cho đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức cho các đồng chí được tham quan, học hỏi tại các trường bạn. 

Tạo điều kiện cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy số lượng Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tăng về số lượng và nâng cao chất lượng giảng dạy.

 Tổng số Cán bộ, giáo viên, trình độ đào tạo của trường Mầm non Thụy an hiện nay:

- CBQL: Số lượng: 3 đ/c

+ Đảng viên: 3 đ/c;  tỷ lệ 100% 

+ Trình độ chính trị: 3 đ/c;  tỷ lệ 100%           

+ Trình độ Quản lý Nhà nước: 3 đ/c;  tỷ lệ 100%   

+ Trình độ Quản lý Giáo dục: 3 đ/c;  tỷ lệ 100%    

+ Trình độ: Đại học: 3 ( tỷ lệ)100%.

- Giáo viên: Tổng số: 34 Trong đó ( Biên chế: 33, hợp đồng: 1);

+ Trình độ trên chuẩn (SL: 29, đạt tỷ lệ: 85,3%).

+ Số CBGV đang học ĐH: 3

+ Số GV ứng dụng CNTT trong soạn giảng: 32/ TS 34 giáo viên = 94,1%

- Nhân viên: 17 đồng chí

+ Trình độ Cao đẳng: 9 đồng chí chiếm tỷ lệ: 52.9%.

+ Trình độ trung cấp: 8 đồng chí chiếm tỷ lệ 47.1%.

                                                                                                                                                                                                                                       Nguồn tin: Trường Mầm non Thụy An.