Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Chu Thị Việt
Họ và tên Chu Thị Việt
Ngày tháng năm sinh 24/05/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chu Thị Việt