Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thiêm
Tổ phó Mẫu giáo Nguyễn Thị Thiêm
Ngày tháng năm sinh 12/02/1982
Giới tính
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Nguyễn Thị Thiêm