Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thiêm
Họ và tên Nguyễn Thị Thiêm
Ngày tháng năm sinh 12/02/1982
Giới tính
Chức vụ Tổ phó Mẫu giáo
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Nguyễn Thị Thiêm