Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Phan Giang
Họ và tên Đỗ Thị Phan Giang
Ngày tháng năm sinh 23/04/1991
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng Nhà trẻ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Đỗ Thị Phan Giang