Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Điệp
Tổ trưởng tổ Mẫu giáo Đỗ Thị Điệp
Ngày tháng năm sinh 17/07/1991
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ MG
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Đỗ Thị Điệp