Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Điệp
Họ và tên Đỗ Thị Điệp
Ngày tháng năm sinh 17/07/1991
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ Mẫu giáo
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ MG
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Đỗ Thị Điệp