Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Ông Trần Thế Thúy
Họ và tên Ông Trần Thế Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Hội trưởng HPHHS
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Ông Trần Thế Thúy