Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Ông Trần Thế Thúy
Hội trưởng HPHHS Ông Trần Thế Thúy
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Ông Trần Thế Thúy