Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Bích
Ngày tháng năm sinh 26/08/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ Thụy An - Ba Vì - Hà Nội
Điện thoại 0979973568
Email hoabich292003@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở