Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 15/07/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Nguyễn Thị Minh Nguyệt