Địa chỉ: Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
 • Chu Thị Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chu Thị Việt

 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979973568
  • Email:
   hoabich292003@gmail.com